Anoniminiai lošėjai

ANONIMINIAI LOŠĖJAI
Anoniminiai lošėjai - tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, siekdami padėti sau ir kitiems įveikti lošimo problemą. Vienintelė sąlyga, norint tapti draugijos nariu, - noras mesti lošti. Anoniminiai lošėjai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio.
Anoniminių lošėjų pagrindinis tikslas - mesti lošti ir padėti kitiems lošėjams pasekti mūsų pavyzdžiu. Dauguma mūsų nenorėjo ar tiesiog negalėjo prisipažinti turintys problemų dėl potraukio lošti. Niekas nemėgsta prisipažinti esąs kitoks nei visi aplinkiniai. Todėl nenuostabu, kad daugelis begalę kartų beviltiškai stengėsi įrodyti, kad gali lošti taip, kaip lošia visi kiti, t.y. vadovaudamiesi sveiku protu ir logika. Mintis, kad kada nors kažkokiu būdu pavyks kontroliuoti savo potraukį lošti, kamuoja kiekvieną priklausomybę turintį lošėją.
Mūsų organizacijos nariai – tai lošėjai, kurie įveikė šią ligą metę lošti, pradėjo naują, normalų, pilnavertį gyvenimą. Šie nariai visuomet pasiruošę padėti kiekvienam, įžengusiam į Anoniminių lošėjų gretas.

DVIDEŠIMT KLAUSIMŲ

Anoniminiai lošejai siūlo kiekvienam, susidūrusiam su lošimo problema, atsakyti į šiuos klausimus. Šie klausimai ir atsakymai į juos padės Jums nuspręsti, ar Jūs jau turite priklausomybę nuo lošimo ir ar norite ją įveikti.

1. Ar esate kada naudoję darbo, pamokų ar paskaitų laiką lošimui?
2. Ar kada nors jautėtės nelaimingas namuose, šeimoje dėl lošimo?
3. Ar lošimas turėjo įtakos Jūsų reputacijai?
4. Ar Jus kada nors graužė sąžinė dėl lošimo?
5. Ar kada nors lošėte vien tam, kad išloštumėte pinigų skoloms apmokėti ir finansinėms problemoms išspręsti?
6. Ar dėl lošimo sumažėjo Jūsų ambicijos bei darbingumas?
7. Ar pralaimėjęs jausdavote neatidėliotiną norą vėl grįžti lošti ir atsilošti?
8. Ar laimėjęs jausdavote neatidėliotiną poreiką vėl lošti ir išlošti dar daugiau?
9. Ar dažnai lošdavote tol, kol pralošdavote visus pinigus?
10. Ar kada nors teko skolintis pinigų tam, kad galėtumėte lošti?
11. Ar kada nors teko ką nors parduoti tam, kad gautumėte pinigų lošimui?
12. Ar nenoriai leisdavote lošimui skirtus pinigus kitoms, įprastinėms reikmėms?
13. Ar dėl lošimo nustojote rūpintis savimi arba savo šeima, jos gerove?
14. Ar kada nors lošėte ilgiau negu buvote suplanavęs?
15. Ar kada nors lošėte siekdami išvengti nerimo ar rūpesčių?
16. Ar kada nors pasielgėte arba svarstėte galimybę pasielgti neteisėtai tam, kad gautumėte pinigų lošimui?
17. Ar dėl lošimo sutriko Jūsų miegas?
18. Ar patirtos nesėkmės, nemalonumai, neigiamos emocijos Jums sukelia neatidėliotiną norą lošti?
19. Ar Jums kada nors kilo potraukis atšvęsti kokią nors savo sėkmę kelių valand lošimu?
20. Ar kada nors pagalvojote, kad toliau lošdami galite degraduoti, sužlugdyti patys save ar net nusižudyti?

Dauguma turinčių priklausomybę lošėjų atsakytų teigiamai mažiausiai į septynis klausimus.Priklausomybė nuo lošimo - kas tai?
Dauguma Anoniminių lošėjų priklausomybę nuo lošimo vadina liga, linkusia progresuoti, kurios neįmanoma išgydyti, tačiau galima sustabdyti. Daugelis lošėjų, turinčių priklausomybę nuo šio įpročio, prieš prisijungdami prie Anonominių lošėjų, manė esantys morališkai silpni ar tiesiog prasti lošėjai. Anonominių lošėjų koncepcijos esmė yra ta, kad lošėjai, turintys priklausomybę, yra ligoniai, kurie gali pasveikti, jei aktyviai stengsis dalyvauti specialioje programoje, jau pagelbėjusioje tūkstančiams vyrų bei moterų, turėjusių lošimo problemą.

Ką pirmiausia turi padaryti lošėjas, turintis priklausomybę, tačiau norintis mesti šį įprotį?
Lošėjas, turintis priklausomybę, pirmiausia turi pripažinti faktą, kad serga progresuojančia lošimo liga, tačiau labai nori pasveikti. Mūsų patirtis rodo, kad Anonominių lošėjų programa veiksminga tik tiems lošėjams, kurie patys nori ir stengiasi pasveikti. Tačiau ši programa neturės jokios prasmės tiems, kurie nedrįsta sąžiningai prisipažinti esantys ligoniai.

Kaip sužinoti, ar Jūs jau turite priklausomybę nuo lošimo?
Tik Jūs tai galite nuspręsti. Dauguma žmonių kreipiasi į Anoniminius lošėjus tuomet, kai gali pripažinti sau ir kitiems, kad lošimas paveikė jų gyvenimą. Lošėju, turinčiu priklausomybę nuo lošimo, vadinamas žmogus, kurio įprotis lošti sukėlė daug ir įvairių tebesitęsiančių problemų skirtingose jos/jo gyvenimo srityse. Dauguma Anonominių lošėjų grupės narių patyrė daug nemalonių dalykų, išgyveno daug skaudžių, baisių akimirkų iki to laiko, kai pagaliau nusprendė kreiptis pagalbos. Kiti nariai link to momento, kai išdrįso prisipažinti turintys problemų, judėjo labai lėtai, palaipsniui, vieną po kito patirdami neigiamus išgyvenimus.

Ar lošėjas, turintis priklausomybę, galės ateityje lošti įprastai, vadovaudamasis logika ir sveiku protu?
Ne. Pirmasis lošimas, pirmoji pastatyta pinigų suma po visų pastangų pasveikti lošėjui, turinčiam priklausomybę, reiškia tą patį, ką alkoholikui po ilgalaikės abstinencijos lašas alkoholio. Anksčiau ar vėliau jis/ji vis tiek grįš prie senojo žalingo įpročio. Kartą peržengus nematomą ribą, skiriančią normalų lošimą, pagrįstą sveika nuovoka, nuo nekontroliuojamo, nevaldomo, neatsakingo lošimo, kelio atgal nebėra. Praktika rodo, kad turintys priklausomybę lošėjai, kurie po kelerių mėnesių visiškos abstinencijos nusprendžia išbandyti savo jėgas eksperimentuodami, neišvengiamai grįžta prie šio žalingo įpročio. Anoniminiai lošėjai, remdamiesi savo patirtimi, įvardija dvi vienareikšmes alternatyvas, susijusias su šiuo klausimu: lošti ir degraduoti arba nelošti ir gyventi pilnavertį gyvenimą.

Kodėl turintis priklausomybę lošėjas negali paprasčiausiai mesti lošimo savo stiprios valios pagalba?
Turime pagrindo tikėti, kad daugumai žmonių, nepriklausomai nuo jų valios stiprybės, trūksta jėgų ir ryžto įveikti kai kurias problemas. Pažinojome daug probleminių lošėjų, kurie sugebėjo ištverti ilgus abstinencijos periodus, tačiau susiklosčius palankioms aplinkybėms, prarado budrumą, valią ir vėl pradėjo lošti, nesusimąstydami apie pasekmes. Svarbiausioji priemonė, kuria jie pasitikėjo siekdami išsivaduoti nuo savo priklausomybės, t. y. stipri valia, nepasiteisino lemiamu momentu. Valią, vidinį ryžtą įveikė nereikšmingos priežastys palošti. Patirtis rodo, kad vidinio pasitikėjimo, valios, savęs pažinimo neužtenka, norint įveikti sudėtingas psichines, protines problemas; geriau pasikliauti ir tvirtai laikytis savo moralinių, religinių ir dvasinių principų. Dauguma mūsų mano, kad, siekiant išsivaduoti iš priklausomybės nuo lošimo, būtina tikėti į Dievą ar kitą Jėgą, aukštesnę ir galingesnę už mus.

Ar Anonominių lošėjų grupės nariai lankosi lošimo vietose, siekdami padėti buvusiems nariams, grįžusiems prie senojo įpročio?
Ne. Dažnai lošėjų šeimos nariai, draugai prašo tokios pagalbos, tačiau šiuo atveju mes retai galim padėti. Iš tikrųjų tokia pagalba, perdėtas, nepageidaujamas pačiam lošėjui dėmesys tik sutrukdo galimam jo sveikimo, išgijimo nuo priklausomybės procesui. Šiuo atveju galioja tas pats principas: lošėjas, kreipdamasis į mus, pats, savo noru privalo ieškoti pagalbos.

Aš lošiu tik kartais (arba - periodiškai). Ar man reikalinga Anonominių lošėjų pagalba?
Taip. Turintys priklausomybę lošėjai, Anonominių lošėjų grupės nariai, lošdavę periodiškai, pripažįsta, kad jų mastymas laiko tarpais tarp lošimų būdavo nepilnavertis, nekonstruktyvus, jiems trūko sveikos nuovokos. Šiems periodams taip pat buvo būdingas nervingumas, irzlumas, nusivylimas, neryžtingumas, asmeninės problemos. Dalyvavimas Anoniminių lošėjų programoje padėjo šiems žmonėms išsivaduoti nuo neigiamų emocijų, neigiamų būdo bruožų bei dvasiškai tobulėti. Lošimas žmogui, turinčiam priklausomybę nuo šio įpročio, reiškia: bet kokio pobūdžio lažybas (lošimą), kai lošiama už save ar už kitus asmenis, nepriklausomai nuo to, ar lošiama iš pinigų, ar ne, kai lošimo rezultatas yra neapibrėžtas, atsitiktinis arba priklauso nuo lošėjo meistriškumo lygio.

Jei prisijungsiu prie Anoniminių lošėjų, ar aplinkiniai nesužinos, kad aš esu priklausomas nuo lošimo?
Dauguma žmonių, turinčių priklausomybę, dar prieš kreipdamiesi pagalbos pas Anonominius lošėjus, aplinkinių tarpe buvo susikūrę sėkmingo lošėjo įvaizdį. Jų lošimas daug kam nebuvo paslaptis. Būtų keista ir nenormalu, kad jų noras ir ryžtas atsisakyti šio įpročio būtų slepiamas. Tačiau šis sprendimas priklauso tik nuo paties lošėjo. Bet kuriuo atveju sprendimas neturėtų neigiamai paveikti kitų Anonominių lošėjų grupės narių, pačios draugijos veiklos, kelti tam tikrų nepatogumų ar problemų.

Jei mesiu lošti, ar sugebėsiu toliau sėkmingai užsiimti mėgiama veikla, dalyvauti visuomeniniame gyvenime, bendrauti su žmonėmis?
Dauguma sėkmingai dirbančių profesionalų, savo srities specialistų pasiekė reikšmingų darbo rezultatų ne todėl, kad mokėjo atskirti vieną kortą nuo kitos arba išmanė žirgų bėgimo dėsningumus varžybų metu. Tas pats pasakytina ir apie visuomeninį gyvenimą: siekiant išsivaduoti nuo lošimo priklausomybės, galima rasti daug ir įvairių malonių bei įkvepiančių užsiėmimų, neturinčių nieko bendro su lošimo sfera.

Kokiu būdu dalyvavimas Anonominių lošėjų programoje padeda atsikratyti šio įpročio?
Visų pirma, dalyvavimas programoje lošėjui padeda iš esmės pakeisti savo charakterį. Labai svarbu vykdyti pagrindines Anonominių lošėjų Išsivadavimo iš priklausomybės programos nuostatas, principus bei tikėti šios pogramos veiksmingumu. Tikėjimas programa, jos poveikiu turi būti vienareikšmis. Išsivadavimas iš vienos sunkiausių, klastingiausių priklausomybių reikalauja be galo daug pastangų. Sąžiningumas, atvirumas, noras ir ryžtas - tai svarbiausios išsivadavimo iš priklausomybės sąlygos.

Ar žmogus gali pasveikti pats skaitydamas, ieškodamas informacijos apie šią problemą (priklausomybę nuo lošimo) specialioje Anoniminių lošėjų arba medicininėje literatūroje?
Kartais tai įmanoma, tačiau retai. Anonominių lošėjų programa efektyviausia tuomet, kai žmogus suvokia ją kaip grupinę programą, jungiančią daug skirtingų žmonių. Bendraudamas su kitais turinčiais priklausomybę lošėjais, Anoniminių lošėjų grupės nariais, žmogus gauna visapusišką pagalbą, supratimą, paramą. Jis gali dalintis patirtimi, dabartinėmis problemomis su tais, kurie tai yra išgyvenę, todėl supranta tai geriau negu bet kas kitas. Žmogus nesijaučia vienišas ar nesuprastas, jis yra reikalingas, savas grupės narių tarpe.

Kokios savybės būdingos žmogui, turinčiam priklausomybę nuo lošimo?
1. Nesugebėjimas ir nenoras pripažinti tikrovės. Lošėjas ieško išsigelbėjimo netikrame, vizijomis, svajonėmis pagrįstame lošimo pasaulyje.
2. Emocinio nesaugumo, netikrumo, nestabilumo jausmas. Turintis priklausomybę lošėjas jaučiasi gerai tik tuomet, kai gali lošti. Dažnas Anoniminių lošėjų grupės narys pripažįsta: vienintelė vieta, kurioje jaučiausi saugiai, užtikrintai ir patogiai, buvo pokerio stalas. Niekas nekėlė man jokių didelių reikalavimų, nedarė spaudimo. Žinojau, kad po truputį degraduoju, tačiau tuo pačiu jaučiausi gerai, saugiai.
3. Nebrandumas. Dauguma lošėjų, turinčių priklausomybę, pasižymi bendru bruožu - nori gauti viską, kas geriausia, iš karto, be didelių pastangų. Anonominių lošėjų grupės nariai pripažįsta, kad jaučiasi nesubrendę, tačiau ir nesistengia, nenori subręsti. Lošdami, "statydami" pinigus ant besisukančio rato ar mesdami kortą, jie nesąmoningai stengiasi išvengti atsakomybės, būdingos suaugusiam, subrendusiam žmogui. Ilgainiui atsakomybės vengimas tampa neįveikiama manija. Dažnai lošėjas, turintis priklausomybę, aplinkinių tarpe stengiasi atrodyti visapusiškai stiprus, tobulas žmogus, lydimas ypatingos sėkmės. Jis gali padaryti bet ką (net ir tai, kas prieštarauja visuomeninėms, moralės normoms), kad išlaikytų savo susikurtą įvaizdį. Tačiau egzistuoja ir kita teorija, teigianti, kad lošėjas, turintis priklausomybę, yra linkęs kaltinti ar net bausti save už šį įprotį. Ši teorija taipogi pagrįsta konkrečiais įrodymais, lošėjų asmenine patirtimi.

Apie ką svajoja priklausomybę turintis lošėjas?
Svajonės, dažnai nerealios ir nepagrįstos, - dar viena tipinė savybė, būdinga žmogui, turinčiam priklausomybę nuo lošimo. Lošėjai praleidžia daug laiko svajodami apie tai, kaip nuveiks kažką ypatingo ir nuostabaus iš karto, kai išloš stambią pinigų sumą. Jie laiko save dosniais, geranoriškais žmonėmis, tikrais filantropais. Lošėjai neretai svajoja apie tai, kaip aprūpins artimuosius, draugus prabanga, pvz., nupirks naujas mašinas, audinės kailinius ir pan. Jie įsivaizduoja, kaip gyvens prabangos kupiną gyvenimą, kurį užtikrins jų išbandyta, patikrinta ir tobulai valdoma lošimo sistema. Tarnai, vilos, gražūs drabužiai, žavūs draugai, jachtos, kelionės aplink pasaulį - tai tik maža dalis to, apie ką svajoja lošėjas. Šie dalykai jam atrodo realūs, pasiekiami tiesiog ranka iš karto, kai pagaliau bus išloštas didysis laimėjimas. Deja, praktika rodo, kad laimėjimas niekada nebūna arba tiesiog niekada neatrodo pakankamai didelis, kad lošėjas galėtų įgyvendinti bent mažąją dalį savo svajonių. Sėkmingas lošimas skatina toliau svajoti; savo ruožtu lošimo nesėkmės varo į neviltį - lošėjas kankinasi, suvokdamas, kad jo svajonės žlunga. Jis vėl lošia, vėl svajoja, tačiau vėl patiria tas pačias kančias. Niekas negali jo įtikinti, kad anksčiau ar vėliau ateis laikas, kai jo lošimas nebepasiteisins ir taps beprasmis. Lošėjai įsitikinę, kad gyvenimas be šio svajonių pasaulio, pagrįsto lošimu, yra neįmanomas.

Ar priklausomybė nuo lošimo iš esmės yra finansinė problema?
Ne. Priklausomybė nuo lošimo yra psichologinė problema. Žmogus, sergantis lošimo liga, susiduria su įvairiomis problemomis, kurios iš pirmo žvilgsnio jam atrodo neįveikiamos. Lošėjams kyla ne tik finansinių, tačiau ir darbo, asmeninių, teisinių problemų. Dažnas lošėjas dėl savo įpročio praranda draugus, jį atstuma artimieji. Nors finansiniai sunkumai kelia didžiausią susirūpinimą, tačiau juos įveikti yra lengviausia. Lošėjui prisijungus prie Anonominių lošėjų ir metus lošti, jo pajamos paprastai didėja, kadangi nebelieka galimybės išleisti gaunamų, uždirbamų pajamų lošimui. Tokiu būdu galima ne tik sumažinti, tačiau ir išspręsti savo finansines problemas. Anoniminių lošėjų grupės nariai teigia, kad geriausias būdas įveikti dėl lošimo kilusius finansinius sunkumas yra sunkus darbas ir skolų grąžinimas, apmokėjimas iš uždirbamų pajamų. Pinigų skolinimas / skolinimasis Anoniminių lošėjų tarpe yra nepriimtinas ir netoleruotinas reiškinys, galintis neigiamai paveikti gijimo nuo priklausomybės procesą. Lyginant su finansiniais sunkumais, lošėjui žymiai sunkiau įveikti asmenines problemas, t.y. pasikeisti pačiam, pakeisti savo charakterio savybes, būdo bruožus. Dauguma lošėjų savo charakterio, asmenybės pokyčius laiko svarbiausiu gyvenimo iššūkiu, išbandymu, sunkumu, su kuriuo būtina kovoti ir kurį būtina įveikti.

Kas gali tapti Anonominių lošėjų grupės nariu?
Bet kuris žmogus, norintis mesti lošti. Nėra jokių taisyklių, nuostatų, reglamentų, ribojančių narystę Anonominių lošėjų grupėje, veikloje.

Kas išlaiko, remia Anoniminių lošėjų institucinius centrus?
Šiuos centrus remia, padeda išlaikyti Anoniminių lošėjų grupės bei individualūs šių grupių nariai. Tarptautinį aptarnavimo centrą (The International Service Office) remia grupės ir jų nariai iš viso pasaulio, vietinius centrus - atitinkamos jų aptarnaujamai teritorijai (rajonui) priklausančios grupės bei jų nariai.

Kas vadovauja Anoniminiams lošėjams?
Anoniminiai lošėjai - tai ypatinga, specifinė draugija, kurios veikla pagrįsta moraliniais, dvasiniais motyvais. Šioje draugijoje nėra valdančiųjų, administracinių organų, vadovų, galinčių daryti įtaką draugijos veiklai, formuoti jos veiklos politiką ir principus, paveikti kiekvieną narį individualiai. Draugijai būdingi minimalūs organizaciniai formalumai, būtini elementariam jos funkcionavimui užtikrinti. Nors Anoniminiai lošėjai yra neformaliai veikianti organizacija, tačiau tam, kad ji funkcionuotų, būtina atlikti tam tikrus darbus, paskirstyti nariams pareigas bei atsakomybę: kažkas turi būti atsakingas už susirinkimų organizavimą, grupės finansinių reikalų apskaitą, ryšių su vietiniais, nacionaliniais bei tarptautiniais centrais, atitinkamomis organizacijomis palaikymą bei plėtrą ir pan. Grupės narys, prisiimdamas tam tikras pareigas ir su jomis susijusią atsakomybę, tampa atsakingas už kitus grupės narius. Nors jis turi pagrindo reikalauti, kad jam būtų paskirtos formalios, konkrečiai įvardytos pareigos, tačiau tokie reikalavimai nėra priimtini Anonominių lošėjų tarpe; grupės nariai nelinkę akcentuoti nei savo pareigų, nei vardų.

Ar priklausomybė nuo lošimo susijusi su tam tikromis veiklos sritimis, darbo rūšimis, profesijomis?
Santykinai didelę Anonominių lošėjų dalį sudaro žmonės, dirbantys pardavėjais, agentais, komivojažieriais ir pan. Tai galima paaiškinti tuo, kad jų darbas yra palyginti mažai kontroliuojamas, pasižymi didesniu laisvės ir savarankiškumo lygiu. Tokiam darbui neretai būdingas laisvas grafikas, sudarantis palankias sąlygas lošimui. Kita vertus, Anoniminiais lošėjais tampa skirtingo išsilavinimo, kvalifikacijos žmonės, įvairių profesijų atstovai, užimantys skirtingas pareigas. Todėl galima drąsiai teigti, kad nei profesija, nei išsilavinimas neturi tiesioginės įtakos priklausomybei nuo lošimo. Priklausomybė dažniausiai atsiranda ne dėl išorinių veiksnių, o dėl vidinio žmogaus disbalanso.


SVEIKIMO PROGRAMA

Žingsniai sudarantys Sveikimo programą:
1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš lošimą ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.
2. Įsitikinome, kad tik Jėga, galingesnė už mus pačius, gali grąžinti mums sveiką mąstymą ir gyvenimą.
3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą tos Jėgos, kaip mes Ją suprantame, globai.
4. Nuodugniai ir be baimės atlikome savo sąžinės ir finansinės būklės peržiūrą.
5. Prisipažinome sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.
6. Galutinai pasirengėme, kad mūsų būdo trūkumai būtų pašalinti.
7. Nuolankiai prašėme Dievo (kaip mes Jį suprantame) tuos trūkumus pašalinti.
8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.
9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas šiems žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.
10. Nuolatos stebėjome save ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.
11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.
12. Stengdamiesi visada gyventi pagal šias nuostatas, siekėme perduoti tą žinią kitiems priklausomybę turintiems lošėjams.

12 Žingsnių programa iš esmės yra pagrįsta tradicinėmis dvasinėmis vertybėmis ir moraliniais principais, kuriais remiasi ir tradicinėje medicinoje taikomi gydymo metodai. Šios programos veiksmingumą geriausiai pagrindžia faktas, kad programa gali padėti ir ji iš tikrųjų padeda.


VIENYBĖS PROGRAMA

Siekiant išlaikyti vienybę, mūsų patirtis parodė, kad:
1. Svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė; kiekvieno gijimas priklauso nuo grupės vienybės.
2. Mūsų patikėtiniai mums tarnauja, bet mūsų nevaldo.
3. Vienintelė sąlyga tapti Anoniminių lošėjų draugijos nariu – noras mesti lošti.
4. Kiekviena grupė turėtų veikti savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai sprendžiami reikalai, susiję su kitų grupių ar visos Anoniminių lošėjų draugijos veikla.
5. Anoniminių lošėjų draugijos pagrindinis tikslas – perduoti savo patirtį priklausomybę turinčiam lošėjui.
6. Anoniminių lošėjų draugija neturėtų remti, finansuoti jokios jai artimos įstaigos ar pašalinės organizacijos nei leisti naudotis Anoniminių lošėjų vardu, kad pinigai, nuosavybės ar garbės reikalai nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio tikslo.
7. Kiekviena Anoniminių lošėjų grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų.
8. Anoniminių lošėjų draugija visada turėtų likti neprofesionali, tačiau mūsų tarnybos gali samdyti reikiamus darbuotojus.
9. Anoniminių lošėjų draugija niekada neturėtų būti griežtai organizuota, tačiau mes galime steigti tarnybas ar komitetus, tiesiogiai atsakingus tiems, kam tarnauja.
10. Anoniminiai lošėjai nereiškia savo nuomonės pašaliniais klausimais, todėl Anoniminių lošėjų vardo nederėtų traukti į viešus ginčus.
11. Mūsų bendravimas su visuomene grindžiamas labiau idėjų patrauklumu negu įtikinėjimu. Žiniasklaidoje visada privalome išsaugoti asmens anonimiškumą.
12. Anonimiškumas yra Anoniminių lošėjų programos dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad nuostatos svarbiau už asmenybes.

Anoniminių lošėjų grupių kontaktai* parengta pagal http://www.anoniminiailosejai.lt/
Vartotojo zona
Naudinga
Laisvalaikis